VII Dwór - VII Dwór - historia powstania Dzielnicy
  VII Dwór - historia powstania Dzielnicy
  => Archiwum VII Dworu
  => Spis ulic
  => Plan ulic i nr budynków
  => Galeria zdjęć
  => Pogoda
  Bieżące sprawy
  Informator Dzielnicowy
  Budżet Obywatelski
  Festyny, Dni sąsiadów, Pikniki i Wycieczki
  Humor i dowcip
  Komunikacja Miejska
  MOPR i Rodzina 500+
  Parafia St. Kostki
  Przychodnia Rejon.
  Rada Dzielnicy VII Dwór
  S.M. VII Dwór
  S O S dla zwierząt
  Przedszkole i Szkoła
  Test szybości Internetu
  Urząd Pracy
  Akty Prawne
  Orzeczenia NSA
  Uchwały RMG i Zarz. Prezydenta Gdańska
  Ogłoszenia
  Forum
  Kontakt
  Licznik odslon
  Gdańskie cmentarze

Dzielnica VII Dwór, od 1959 roku  nosiła nazwę "Osiedle Młodych w Oliwie" a jego rozpoznawalną ikoną była restauracja KASZTEL

Historia osiedla
W miejscu obecnego osiedla
pierwsze wzmianki o znajdującym się zespole dworskim pochodzą z roku 1632 r. VII Dwór, zwany również "Dworem Clemena", stanowił między innymi własność Henryka Eppsteina, Izaaka Clemena, Dawida Schillera i starosty tolkmickiego Georga Wilhelma Goltza.
  W  roku 1945 dwór został poddany rozbiórce. Do pozostałości z zespołu dworskiego nawiązuje obecnie jedynie osiedlowa ulica "VII Dwór".

Do 1980r na terenie VII Dworu znajdował się zjazd saneczkarsko-narciarski z wyciągiem prowadzący od ul. Michałowskiego w stronę zachodnio-północną na pobliskie wzgórza morenowe, które nazwano "Lagry". W maju 2012r zostały rozebrane pozostałości rozpadającej się maszynowni po wyciągu narciarskim. Nazwa „Lagry”, pochodzi od mieszczącego się obozu niemieckiego dla jeńców radzieckich, w latach 1939-45 zwanego Stalag XX B Danzig-Oliva. Według informacji IPN, obóz jeniecki był filią Stalagu nr XX w Malborku, przeznaczonego dla jeńców rosyjskich. Oficjalny cmentarz obozowy znajdował się przy obecnej zajezdni tramwajowej od strony PolankeStraze. Według relacji świadków, którzy odwiedzili tereny obozu do listopada 1945r, i tych, którzy mieszkali w bezpośrednim jego sąsiedztwie, twierdzą, że niektóre baraki obozowe były skarbnicą różnego rodzaju materiałów, które wykorzystywano do remontu przydzielonych im domów. Wg ich opowiadań, można w przybliżeniu określić, że Baraki obozu były umiejscowione w rejonie pomiędzy ul. Orłowskiego poprzez obecną ul. Michałowskiego az do wzgórza, na którym mieści się Kasztel i budynek Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór, oraz od obecnej ul. VII Dwór w górę w kierunku wieżowców ul. Michałowskiego. Od strony lasu (strony zachodniej dzielnicy), była brama obozu, usytuowana mniej więcej pomiędzy wieżowcem nr 41 i 43. Obok tej bramy był skład drewnianych wózków czy też dużych taczy. które mogły być wykorzystywane do prac polowych wykonywanych przez więźniów, Przypuszcza się (brak dowodów potwierdzających), że były środkiem transportu zmarłych do miejsca pochówku na „alei brzozowej”. Na wzgórzach Lagrów uprawiano brukiew i grykę - jako żywność dla jeńców. W miejscu, na którym wybudowano restaurację KASZTEL, znajdował się karcer. Wg relacji świadków był tam budynek z małymi pomieszczeniami, w których na ścianach wydrapane były nazwiska i imiona w jęz.. rosyjskim. W jednym z baraków usytuowanych bliżej ul. Norblina przez jakiś czas był składem gospodarczym Niemców, w którym znajdowały się  m. in. umywalki i sedesy i inne materiały do użytku domowego . Według naocznego świadka (zamieszkałego na ul.Gomułki w pobliżu kościoła za wałem kolejowym), po wojnie był swobodny dostęp do terenu obozu, trwał mniej więcej do końca listopada 1945 roku, ale gdy zaczęły się chłody i okoliczni mieszkańcy zaczęli próbować demontować drewniane baraki z przeznaczeniem na opał, pojawili się tam strażnicy, którzy starali się zabezpieczyć teren. W pobliżu na wzgórzu (prawdopodobnie w alei Brzozowej) znajdował się cmentarz  W 1949 roku ekshumowano zwłoki 276 jeńców i pochowano je na cmentarzu wojskowym w Sopocie. Jeszcze w połowie lat 50 minionego wieku znajdowano szczątki ludzkie, które zostały przeniesione również na cmentarz sopocki. Wiadomo tylko, że przetrzymywano w 10 barakach ogółem 2500 jeńców radzieckich. Jednak na samym początku tj. od 1941 do 1942 przetrzymywani byli między innymi piloci i żołnierze alianccy, którzy pracowali na pobliskim lotnisku w warsztatach. Być może uda się w końcu dokładnie ustalić miejsca baraków obozowych. Po wybudowaniu Osiedla mieszkaniowego, w części północnej na polu, gdzie uprawiano m. in. grykę i brukiew, obecnie znajdują się ogródki działkowe, zaś pozostałą część zaadaptowano dla celów rekreacyjnych. Od strony zachodniej w dolnej części znajdują dwa wieżowce ul. Michałowskiego 47 i 50 i pozostała cześć pola uprawnego, leży ugorem. Po obu stronach ul VII Dwór, tuz za garażami ul. Chełmońskiego, jeszcze w lat 80 tych stały dwa baraki drewniane. Była to pozostałość po obozie. Ostatni barak, został zburzony w drugiej połowie 2007r, przed rozpoczęciem budowy Gdańskiej Szkoły Floretu. Kilka odnalezionych śladów, pochodzących prawdopodobnie po Obozie jenieckim znajdują się w galerii zdjęć. IPN nadal jest zainteresowany zbadaniem powyższej historii obozu jenieckiego i poszukiwaniami śladów historii na tych terenach. Termin rozpoczęcia prac badawczych uzależniony jest od zebranych jak największej ilości potwierdzonych materiałów.

Początki osiedla mieszkaniowego - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oliwie powstała w 1957r. Pod budowę pierwszego budynku na polanie wzgórz morenowych, pomiędzy Wrzeszczem  a  Oliwą położony został kamień węgielny w dniu 17 kwietnia 1959 r. Pierwszym wybudowanym budynkiem jest wieżowiec przy ul. Michałowskiego oznaczony nr 41. W tym czasie prezesem spółdzielni mieszkaniowej był Edward Wygnański, jego z-cą  inż. Jerzy Figura (mieszkaniec naszego osiedla) a kierownikiem budowy był inż. jednych z robót na terenie osiedla był Mieczysław Szumski. W roku 1961 Prezesem Spółdzielni mieszkaniowej  został Pan Karol Sobiecki. Po wybudowaniu w 1963r kolejnych wieżowców przy ul. Michałowskiego, teren budowy domów nazwano  "Osiedlem Młodych". W tym samym roku (1963) Prezesem spółdzielni mieszkaniowej OSIEDLE MŁODYCH, został  inż. Mieczysław Szumski (mieszkaniec, wielki społecznik i legenda naszego osiedla), który w okresie swojej prezesury budował jednocześnie trzy osiedla "Pomorskie",  "Wejhera" i nasze  "Osiedle Młodych". Kto, kiedy i z czyjej inicjatywy w latach 70-tych minionego wieku, nazwał nasze  osiedle  "Osiedle Młodych im Janka Krasickiego" i postawiono na jego cześć przy ul. Chełmońskiego vis a vis ul. VII Dwór, kamienny pomnik Janka Krasickiego - tego nikt  z mieszkających seniorów nie wie. Oto  film z początków Osiedla Młodych http://www.trojmiasto.pl/video/embed/8477 W lroku 2003 osiedle otrzymało nazwę Osiedle VII Dwór w dniu 14 czerwca 2014 roku. Osiedle otrzymało status dzielnicy (Podstawa prawna podana poniżej historii) Dzielnica VII Dwór - jedna z trzydziestu czterech dzielnic Gdańska i jest położona na skraju lasów oliwskich; - od wschodu graniczy z dzielnicą Strzyża, od południa z Wrzeszczem oraz Brętowem, od zachodu Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i północy otoczona jest dzielnicą Oliwa. Jest osiedlem mieszkaniowym z minimalną przewagą zabudowy blokowej oraz domami jednorodzinnymi. Oprócz domków jednorodzinnych i blokowiska, znajduje się Kościół rzymsko-katolicki pw. Św. St. Kostki, Meczet muzułmański, 7 Szpital Marynarki Wojennej pochodzący z początku XIX wieku wraz V Dworem (zwany Dworem Anielskim i Jutrzenką), korty tenisowe i restauracja Rucola. Oprócz wymienionego już Dworu V i nieistniejącego Dworu VII, na osiedlu znajduje się pozostałość Dworu VI przy ul. Abrahama 27, w którym 1807r zatrzymał się i przenocował, Cesarz Napoleon Bonaparte. Po przeciwnej stronie VI Dworu , na skraju Doliny Zielonej przy ul. Abrahama 34, stoją budynki gospodarcze należące niegdyś do tego dworu . Miejsce po obu stawach są zarośnięte krzewami i sitowiem, a na części jednego z stawu, znajdują się obecnie korty tenisowe. 

Film z równoległej budowy Osiedli Wejhera i Pomorskie, o którym mowa w historii naszego osiedla; http://www.trojmiasto.pl/video/embed/8710

Film z otwarcia Szkoły Podstawowej Nr 70  na Osiedlu Młodych - obecnie Dzielnicy VII Dwór  http://trojmiasto.tv/Szkola-podstawowa-50-lat-temu-17276.html

Jak się bawi młodzież na przerwach w Szkole Podstawowej nr 70  https://trojmiasto.tv/Kreciolek-na-lozysku-czyli-fidget-spinner-22028.html

Historyczne otwarcie trasy Pomorskiej Kolei  Metropolitarnej Wrzeszcz - Rębiechowo:  http://www.trojmiasto.pl/video/embed/12492 
http://www.trojmiasto.pl/video/embed/12503


Podstawa prawa zmiany statusu osiedla na dzielnicę.

Informuję, że na podstawie Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 30 maja 2014 roku, poz. 2022, nasze Osiedle VII Dwór otrzymuje status DZIELNICY Gdańska i nazywa się Dzielnica VII Dwór z dniem 14 czerwca 2014 roku. Tego samego dnia wchodzi w życie nowy Statut Dzielnicy VII Dwór, który jest już dostępny na stronie < RadaDzielnicyVIIDwor.pl.tl > w zakładce Statut Dzielnicy.
                                                                                                                                             
 Kazimierz Stencel

Zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców i nie tylko, do przysyłania informacji o naszym osiedlu z lat 1955-2007 . Mile widziane czytelne fotokopie zdjęć lub użyczenie zdjęć do ze skanowania w celu opracowania ponad półwiecznej prawdziwej historii o naszym osiedlu.

W dalszym ciągu pracuję nad modernizacją, ewentualnie rozbudową osiedlowej witryny w ramach możliwości i oczekiwań mieszkańców 

 
-------- ostatni aktualizacja --- 29 czerwca 2015r. -----

W ostatnim półroczu 7995 odwiedzający - zapraszam ponownie Kazimierz Stencel
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=