- Budżet Obywatelski
  VII Dwór - historia powstania Dzielnicy
  Bieżące sprawy
  Budżet Obywatelski
  Gdańskie cmentarze
  Galeria zdjęć z Dzielnicy
  Galeria zdjęć: Festyny, Dni sąsiadów, Pikniki i Wycieczki
  Humor i dowcip
  Informator Dzielnicowy
  Komunikacja Miejska
  MOPR i Rodzina 500+
  Parafia St. Kostki
  Pogoda
  Przychodnia Rejon.
  Rada Dzielnicy VII Dwór
  S.M. VII Dwór
  S O S dla zwierząt
  Przedszkole i Szkoła
  Test szybości Internetu
  Urząd Pracy
  Akty Prawne
  Orzeczenia NSA
  Uchwały RMG i Zarz. Prezydenta Gdańska
  Ogłoszenia
  Forum
  Kontakt
  Licznik odsłon

Głosujemy na projekty obywatelskie do BO-2018

w dniach 18 wrześniach - 2 października 2017r.

Oto projekty, które mają szansę być zrealizowane w 2018 roku za kwotę 170 tys. zł., którą Miasto przyznało dla Dzielnicy VII DWÓR:

Projekt Nr 2 MAŁA INFRASTRUKTURA – Modernizacja powstałej w 2007 r. siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Michałowskiego, polegająca na demontażu częściowo niesprawnych już urządzeń, uporządkowaniu terenu i ustawieniu dziewięć nowoczesnych przyrządów rekreacyjno-rehabilitacyjnych. Koszt: 51 215 zł.

Projekt Nr 3 MAŁA INFRASTRUKTURA Tereny rekreacyjne w Dolinie SAMBOROWO - naprawa alejki leśnej gruntowej o długości 470 m i szer. 3 m, z naprawą poboczy i ustawienie 13 ławek z oparciem wykonanych z recyklingu PCV, oraz naprawa alejki Brzozowej o długości 220 m i szer. 3 m z naprawą poboczy i ustawienie 6 ławek. Koszt: 38 200 zł.

Projekt Nr 4 NOWE MIEJSCA POSTOJOWE - Wykonanie 32 miejsc postojowych pomiędzy ulicami Abrahama i Doroszewskiego z boku kościoła z płyty MEBA o powierzchni 350m2 na niewykorzystanej działce. Koszt: 78 000 zł.

------ *** ------

 

Aby głosować na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie należy mieć ukończone 16 lat i być zameldowany na pobyt stały w w Gdańsku.

 

Każdy głosujący ma do dyspozycji 5 punktów/głosów, które można przeznaczyć na projekty dzielnicowe w dowolnej kombinacji oraz 1 punkt/głos na projekt ogólnomiejski.

 

Projekty dzielnicowe są równie wymienione na żółtych plakatach Budżetu Obywatelskiego 2018.

 

Dla osób nie mających dostępu do komputera z internetem w dniu 20 września 2017r. (środa) w godz. 13:00-18:00 Urząd Miejskie w Gdańsku ustawi żółty namiot przy ul. Polanki róg ul. Chełmońskiego (w okolicy cukierni) w którym będzie można zagłosować na promowane a następnie wybrane przez siebie projekty z dzielnicowe i projekt ogólnomiejski.

 

Dodatkowo dla mieszkańców naszej dzielnicy zostanie uruchomiony w siedzibie Rady dzielnicy VII Dwór ul. Abrahama 5a (I piętro) punkt do głosowania w dniach :

 

Poniedziałek, Środa i Piątek w godz. 10:30-13:00

 

Niedziela  (24.09.2017r. i 1.10.2017r.)  w godz. 11:00-13:15.

 

Zapraszam do udziału w głosowaniu

i wspólnie zróbmy coś dla nas i dzielnicy


------ *** ------
(17 kwietnia 2017r)
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku trwa weryfikacja możliwości zrealizowania złożonych wniosków w ramach przyznanej kwoty dla dzielnicy VII Dwór - kwoty 176 tys. zł. na 2017 rok.

(30 kwietnia 2017r.)
Do Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku zostało złożonych tylko 5 projektów przez 4 mieszkańców na 3 499 osób zamieszkałych na stałe w Dzielnicy VII Dwór, z tego:

Gabriela Stencel złożyła 1 projekt - Ławeczki w Dolinie SAMBOROWO i w Alei Brzozowej.

Kazimierz Stencel złożył 2 projekty:
                         1 - Nowe miejsca postojowe na działce przy kościele pomiędzy ul. Abrahama i
                              Doroszewskiego
                         2 - Wymiana urządzeń w siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Michałowskiego na
                              urządzenia rehabilitacyjno-sprawnościowe (nowoczesne).

- Czwarty projekt złożył mieszkaniec dzielnicy i dotyczył budowy drogi od ul. VII Dwór do Polanki z asfaltu i wykonania parkingu dla autobusów poniżej szkoły za kwotę ponad 1 mln. zł. Wniosek został przez komisje weryfikacyjną odrzucony.

- Piąty projekt złożyła mieszkanka Willi Polanka ul. Polanki 86 - dotyczy wykonania nowej drogę wzdłuż nasypu kolejowego od ul. VII Dwór do Polanki za kwotę 176 tys. zł. (wniosek budzi zadziwienie i jest nierealny do zrealizowania za tą kwotę,  ponieważ koszt budowy drogi w roku 2016  -jako projekt ogólnomiejski kosztował 870 tys. zł, i złożony projekt powyżej zm. in z tego powodu został odrzucony).


(20 marzec 2017r.)
Każdy z nas może złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego 2018 i wnieść swój wkład w rozwój naszej dzielnicy. Nie oglądajmy się na innych. Teraz jest czas na Ciebie.  www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

------ *** ------

Budżet Obywatelski-2017
 

 

(IV edycja w Gdańsku)

 W Budżecie Miasta Gdańska na projekty do Budżetu Obywatelskiego 2017 - dla Dzielnicy VII Dwór przeznaczono 156 tys. zł. Skorzystajmy z tego przywileju i mądrze zagospodarujmy te pieniądze.


------ *** ------

Wyniki głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim 2016

 
2. Ławki, kosze na śmieci przy ul. Abrahama - wartość 21 340,00 zł. - na które oddano 543 głosy,


1. Nowe miejsca postojowe (około 20-22 miejsca) przy ul. Abrahama 40 o wartości 92 565,00 zł. - na które oddano 431 głosy.

Podziękowanie
Dziękuje Ks. Proboszczowi naszej parafii - za nagłośnienie trwania głosowania na projekty obywatelskie oraz Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej za włączenie się proces głosowania i nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia ze sprzętem komputerowym i umożliwienie mieszkańcom (którzy nie posiadają komputera lub internetu) oddanie swojego na wybrany przez siebie projekt.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się do głosowania, dzięki którym będziemy mieli przy ul. Abrahama nowe miejsca postojowe i ławki parkowe. Kosze na śmieci ustawione przy ul. Abrahama i Drożyny przyczynią się do poprawy czystości w dzielnicy.

Kazimierz Stencel

------------  *****  -----------
 

W dniu 30 września 2015 r. o godz. 12:00, Prezydent Miasta Gdańska ogłosił, które projektu wygrały i zostaną zrealizowane w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim 2016.
Na projekt ogólnomiejski "Budowa odcinka drogi i chodnika – połączenie ul. Michałowskiego z ul. Polanki" - głosowało 603 mieszkańców, w tym 160 osób z innych dzielnic i zajął  dopiero 16 miejsce i nie wiadomo kiedy będzie zrealizowany.

Na zgłoszone projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie głosowało 445 mieszkańców na 3117 uprawnionych do glosowania osób – co stanowi 14,28% aktywnego społeczeństwa naszej dzielnicy.


Oto projekty dzielnicowe w wyniku głosowania na Budżet Obywatelski, które zostaną zrealizowane w
2016 roku w naszej dzielnicy:

1. Ławki, kosze na śmieci przy ul. Abrahama - wartość 21 340,00 zł. - na które oddano 543 głosy,

 


W Budżecie Miasta Gdańska na projekty do Budżetu Obywatelskiego 2016 - zgłoszone przez mieszkańców dla Dzielnicy VII Dwór przeznaczono 136 tys. zł. Skorzystajmy z tego przywileju i wspólnie zdecydujmy na co je przeznaczyć.

Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór i Rada Dzielnicy VII Dwór udostępniły dla mieszkańców Dzielnicy VII Dwór punkty do głosowania internetowego;

Świetlica w Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór ul. Rodakowskiego 3A od poniedziałku do piątku w godz. 10:30-13:00.

Siedziba Rady Dzielnicy VII Dwór ul. Abrahama 15A od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-18:30 oraz w niedzielę 20 i 27 września 2015 r. w godz. 10:00-13:30

Osoby, które posiadają komputery i mają dostęp do internetu mogą zagłosować bezpośrednio na www.gdansk.pl .

Zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane projekty do Budżetu Obywatelskiego w 2016r, które mogą być wykonane na terenie naszej dzielnicy to:

Projekt ogólnomiejski Nr 6 – Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem i połączenie ul. Michałowskiego z ulicą Polanki.

Uwaga ! - Na ten projekt ogólnomiejski można oddać tylko 1 głos.

Na projekty lokalne można oddać maksymalnie 5 głosów, dzieląc je na poszczególne projekty – oddając; 1, 2 lub 3 głosy na dany projekt, albo 5 głosów tylko na jeden projekt.

Projekty, które uzyskają najwięcej głosów mieszkańców i zmieszczą się kwocie przyznanego limitu 136 tys. zł. – zostaną wykonane w 2016 roku.

-----  ***  -----

 =========================================================== 

--------- Kazimierz Stencel ---------

 

W ostatnich półroczu 7172 odwiedzający - zapraszam ponownie Kazimierz Stencel
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=